EthernetEthernet najczęściej dziś stosowany system sieciowy (około 80% wszystkich sieci). Pierwszy system Ethernetu zbudowany przez firmę Xerox we wczesnych latach siedemdziesiątych okazał sie wielkim sukcesem. Mógł łączyć ponad sto komputerów i osiągał prędkość 2, 94Mbitów/s. Następnie DEC, Intel i Xerox stworzyli Standard 10 megabitowy. Obecnie istnieją dwie niezgodne specyfikacje Ethernetu: typ oryginalny.

Ethernet i Wersja standaryzowana przez IEEE, zwana 802.3. Wszystkie karty mogą jednak być używane w obydwóch Standardach, gdyż o różnicach decydują szczegóły w oprogramowaniu sterowników, a nie w sprzęcie. Istnieje 3 Także rozszerzenie standardowego Ethernetu nazywane Fast Ethernet. Fast Ethernet pracuje z prędkością 100< Mbitów/s. Prawa Fast Ethernetu są opisane przez specyfikacje IEEE 802.3u. Ze względu e oba Ethernet Używają takich samych protokołów, dane mogą przechodzić miedzy tymi dwoma standardami bez ich Konwersji. W Ethernecie stosuje się dwa typy kabli współosiowych (gruby i cienki Ethernet) lub skrętkę. W Przypadku grubego Ethernetu podłączenia do kabla muszą być wykonywane z użyciem transceivera Zwanego inaczej modułem MAU (Media Attachment Unit). Natomiast w cienkim Ethernecie trójniki Przymocowane bezpośrednio do karty interfejsu sieciowego łączą komputer z siecią. Instalacje cienkiego i Grubego Ethernetu maja topologie szyny zarówno w fizycznym, jak i logicznym sensie. Połączenia przy Użyciu skrętki (ekranowanej bądź nie) maja fizyczna topologie gwiazdy (każdy komputer jest podłączony Do koncentratora), ale topologia logiczna pozostaje nadal szyna. Zasady dotyczące używania cienkiego Ethernetu: 1. Segmentów (fizycznych sieci połączonych przez wzmacniacze) może być najwyżej piec. 2. Maksymalna długość segmentu wynosi 185m. 3. Całkowita długość wszystkich segmentów wynosi 925m. 4. Do jednego segmentu można dołączyć nie więcej niż 30 komputerów, a całej sieci stacje. Wzmacniacze liczy się, jako stacje w obydwu łączonych przez nie segmentach. 5. Najmniejsza odległość miedzy trójnikami powinna wynosić 50cm. 6. Dopasowanie o wartości 50W powinno być użyte na obydwu końcach segmentu, a jeden z tych końców Musi być również uziemiony. 7. Należy używać kabla typu RG-58C/U lub RG-58A/U. Dla grubego Ethernetu reguły sa nieco inne: 1. Może być najwyżej piec segmentów. 2. Długość segmentu nie może przekraczać 500m. 3. Maksymalna długość całego okablowania wynosi 2500m. 4. W jednym segmencie może być tylko 100 stacji, a 492 w ogóle. Wzmacniacze traktuje się jak wyżej. 5. Minimalna odległość miedzy transceiverami to 2,4m. 6. Dopasowanie powinno być dołączone do obydwu końców segmentu, a jeden z nich musi być również uziemiony. 7. Długość kabli tranceivera nie może przekraczać 50m. 8. Należy używać kabla typu RG-11. a. Token Ring - technologia sieciowa zaproponowany IEEE w 1969 roku jako potencjalny standard, jednak dopiero w 1985 roku Big Blue (IBM) oficjalnie zapowiedział Token Ring i zwiazane z nim produkty. Pierwsza wersja Token Ringu obsługiwała 260 stacji z prędkością 4 Mbitów/s. Obecnie Token Ring jest określony przez standard IEEE 802.5. IBM wprowadził również wersje 16 megabitowa, która stała się standardem realizowanym przez niezależne firmy. W Token Ringu korzysta się tylko ze skrętek (ekranowanych lub nie). Chociaż możliwe jest używanie przewodów współosiowych nie zawsze są one niezawodne, zwłaszcza przy większych odległościach. Karty sieciowe łącza sie z kablami sieciowymi za pomocą złącz DB-9. Przewody doprowadzające podłączone są do sieci przez złącza, które wtyka się do modułu MAU. Logiczna topologia Token Ringu jest pierścień. Fizyczny rozkład Token Ringu jest gwiazda oparta na każdym z modułów MAU &#8211; moduły tworzą pierścień. Reguły instalacyjne dla podstawowej sieci Token Ring sa następujące: 1. Przy okablowaniu ekranowanymi sekretami liczba stacji nie może przekraczać 260, a w przypadku standardowych przewodów telefonicznych. 2. Modułów MAU może byc najwyżej 33 (9 przy kablach telefonicznych). 3. Długość przewodu pomiędzy MAU a stacja (lub drugim modułem MAU) nie może przekraczać 50m. 4. Moduły MAU muszą tworzyć pierścień za pomocą łączenia portów RI oraz RO. W przypadku użycia tylko jednego modułu porty wejścia i wyjścia nie są potrzebne. 5. Porty RI wolno łączyć tylko z portami RO.